Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30,  tel. (+ 81) 445-61-81,  445-68-87
Zakład Diagnostyki Klinicznej
i Dermatologii Weterynaryjnej
 
20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
tel. (+ 81) 445-68-27
Zakład Chorób Wewnętrznych
Zwierząt Gospodarskich i Koni

20-033 Lublin, ul.Głęboka 30
tel. (+ 81) 445-68-87

Pracownicy    |   Badania    |   Dydaktyka     |     Historia
Inne informacje    |   Publikacje          flaga


Dydaktyka

Przedmioty dydaktyczne: choroby wewnętrzne zwierząt towarzyszących, choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich, dermatologia weterynaryjna, diagnostyka kliniczna, dietetyka kliniczna, analityka kliniczna, choroby metaboliczne zwierząt gospodarskich, geriatria weterynaryjna.

Odrębną formą zajęć dydaktycznych są staże kliniczne w wymiarze 90 godzin, polegające na bezpośrednim współdziałaniu z lekarzem dyżurnym. Efektem stażu są szczegółowe

opisy 3 przypadków chorobowych, uwzględniające cały tok postępowania lekarskiego.

Treść i forma zajęć dydaktycznych podlegają corocznie ocenie, między innymi przez studentów na podstawie anonimowej ankiety.